Cả buổi theo dõi cái bài BÚN RIÊU THỊ PHI đang gay cấn thì thấy Bài Ko Tồn Tại Nữa ( Bị xoá ) . Nên phi ra ăn luôn cho Nóng 🤤 xe

169773

Cả buổi theo dõi cái bài BÚN RIÊU THỊ PHI đang gay cấn thì thấy Bài Ko Tồn Tại Nữa ( Bị xoá ) . Nên phi ra ăn luôn cho Nóng :drooling_face: xem đồ ăn ntn , có Ok hay ko Ok :grinning_face_with_smiling_eyes: . Thế mà nó lại bị hợp khẩu vị với Công mới chết chứ :kissing_heart:. Mời cả nhà ăn Chiều nhé :blush:

#BunRieuThiPhi
#AnhCongAnhCong #Reviewhanoi


À ra Thế