Cá 🐠 đã kho xong chờ vợ mua gạo về nấu cơm nữa là ăn

253194
:tropical_fish: đã kho xong chờ vợ mua gạo về nấu cơm nữa là ănÀ ra Thế