Cá heo hồng vừa được người dân nhìn thấy Koh Samui. Người ta đồn rằng nếu nhìn thấy cá heo hồng sẽ may mắn trong tình duyên!

218789
Cá heo hồng vừa được người dân nhìn thấy Koh Samui. Người ta đồn rằng nếu nhìn thấy cá heo hồng sẽ may mắn trong tình duyên !!! Nhìn đi mấy bạn, nhìn kỹ 2 tấm ảnh này đii… biết đâu may mắn cho những cuộc tình trên mạng :kissing_heart::upside_down_face:


À ra Thế