Cả miền Bắc còn mỗi Bắc Kạn là chưa đi thôi, mà không phải mỗi mình đâu, nhìn bản đồ check in này của nhiều bạn cũng thế ý, chưa

176486
Cả miền Bắc còn mỗi Bắc Kạn là chưa đi thôi, mà không phải mỗi mình đâu, nhìn bản đồ check in này của nhiều bạn cũng thế ý, chưa từng đi Bắc Kạn… chả hiểu sao ạ… Phải đi Bắc Kạn bằng được :muscle::muscle:
Ai đi Bắc Kạn rồi hay có bạn nào người Bắc Kạn ở đây không ạ? Aloooo! Cho mình xin chút review đi ạ! Alooooo

À ra Thế