Cả nhà cho mình hỏi là ở Sài Gòn thì nên ăn,uống gì cho đúng vị dân Sài Gòn ạ?

154936

Cả nhà cho mình hỏi là ở Sài Gòn thì nên ăn,uống gì cho đúng vị dân Sài Gòn ạ ?


À ra Thế