Cả nhà cho mình tham khảo vài địa chỉ khách sạn , resort dễ thương, sạch sẽ có cảnh quan đẹp nhưng không bị xa trung tâm quá với

164059

Cả nhà cho mình tham khảo vài địa chỉ khách sạn , resort dễ thương, sạch sẽ có cảnh quan đẹp nhưng không bị xa trung tâm quá với?
Giá cả từ 800-1m/đêm llll
Thank you admin :heart:
#ask #review #resort #reviewanchoidalat


À ra Thế