Cả nhà ơi cay rau thơm nhà e bị các con rệp nó bám lên ntn . ce có cách nào trị nó hok ạ. E hok muốn dùng đến thuốc ạ

201326
Cả nhà ơi cay rau thơm nhà e bị các con rệp nó bám lên ntn . ce có cách nào trị nó hok ạ. E hok muốn dùng đến thuốc ạ .
À ra Thế