Các anh/chị/bạn cho e gần tiểu khu 12 có những địa điểm ăn và chơi nào ạ? Hoặc lộ trình đi săn mây, vườn mận.. đi như nào cho hợ

166418

Các anh/chị/bạn cho e gần tiểu khu 12 có những địa điểm ăn và chơi nào ạ? Hoặc lộ trình đi săn mây, vườn mận… đi như nào cho hợp lý ạ?
Mai em đi mà mông lung quá :stuck_out_tongue:


À ra Thế