Các anh chị cho em xin ít thông tin về chỗ ăn, chỗ nghỉ ổn, giá mềm ở Hà Nội với ạ. Em cám ơn mọi người nhiều

179273
Các anh chị cho em xin ít thông tin về chỗ ăn,
chỗ nghỉ ổn, giá mềm ở Hà Nội với ạ. Em cám ơn mọi người nhiều.


À ra Thế