Các bác cho e hỏi đây là ở chỗ nào Sapa ạ?

241219
Các bác cho e hỏi đây là ở chỗ nào Sapa ạ?

À ra Thế