Các bác có kinh nghiệm cho e hỏi trồng rau kiểu gì để k phải làm cỏ thường xuyên ạ. E trồng vườn mà cỏ cứ tốt hơn rau thôi

245429
Các bác có kinh nghiệm cho e hỏi trồng rau kiểu gì để k phải làm cỏ thường xuyên ạ. E trồng vườn mà cỏ cứ tốt hơn rau thôi.


À ra Thế