Các bác làm ơn cho e hỏi ,e mua cây này bị cắm hoa giả (tức là gắn keo hoa vào cây ý) sáng mua về chiều hoa héo gục ,

256584
Các bác làm ơn cho e hỏi ,e mua cây này bị cắm hoa giả (tức là gắn keo hoa vào cây ý) sáng mua về chiều hoa héo gục , e nhìn vào mới biết là bị gắn hoa ạ .Mà giờ e không biết nó là cây gì nữa nhưng có vẻ rất lên tốt và rễ đâm ra rất to . Có bác nào biết đây là cây gì không ạ ?
Cảm ơn các bác ạ.
À ra Thế