Các bác trên sapa cập nhập cho em trên đó với ạ. Mai em lên đấy. Sáng thứ 2 đi fan rồi trưa xuống đi Ô Quy Hồ có đc vào đồi chè

169745

Các bác trên sapa cập nhập cho em trên đó với ạ. Mai em lên đấy. Sáng thứ 2 đi fan rồi trưa xuống đi Ô Quy Hồ có đc vào đồi chè ko ạ?


À ra Thế