Các bạn cho hỏi là nhà mình dự dịnh đi Mộc Châu mùng 2 Tết, MC có cách ly người từ HN không ạ?

195238
Các bạn cho hỏi là nhà mình dự dịnh đi Mộc Châu mùng 2 Tết, MC có cách ly người từ HN không ạ?


À ra Thế