Các bạn lên đây làm những gì? Còn bọn mình lên đây để bấm điện thoại ạ

171258
Các bạn lên đây làm những gì?
Còn bọn mình lên đây để bấm điện thoại ạ.


À ra Thế