Các bạn ở Vũng Tàu đã bao giờ đón bình minh như này chưa hay là ngủ trương bụng tới 6-7h sáng 😆

203080
các bạn ở Vũng Tàu đã bao giờ đón bình minh như này chưa hay là ngủ trương bụng tới 6-7h sáng :laughing:


À ra Thế