Các bạn ơi cho mình hỏi địa điểm này ở khu vực nào ở Sapa ạ?

159669

Các bạn ơi cho mình hỏi địa điểm này ở khu vực nào ở Sapa ạ?
À ra Thế