Các quán ăn , điểm nghỉ dưỡng ở Mộc Châu đã hoạt động chở lại rồi nha . Và em cũng nhận chụp ảnh 🤣

202350
Các quán ăn , điểm nghỉ dưỡng ở Mộc Châu đã hoạt động chở lại rồi nha .
Và em cũng nhận chụp ảnh :rofl:
À ra Thế