Căn villa ở riêng siêu xinh 😋😋😋😋 Khu 1 thị trấn. Cách trung tâm 200m đi bộ 💞💞💞💞 căn ở đc 10. 15ng có đệm phụ ❤❤❤❤ Bể bơi 💓💓💓💓 Sâ...

Originally published at: https://arathe.org/?p=160792

Căn villa ở riêng siêu xinh
:yum::yum::yum::yum: Khu 1 thị trấn. Cách trung tâm 200m đi bộ
:revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts: căn ở đc 10. 15ng có đệm phụ
:heart::heart::heart::heart: Bể bơi
:heartbeat::heartbeat::heartbeat::heartbeat: Sân nướng
:green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart: Loa kéo
:nerd_face::nerd_face::nerd_face::nerd_face::nerd_face: 987175734

À ra Thế