Càng nhìn càng thấy bâng khuâng Có gì vương vấn rời chân chẳng đành..! ^^ #Reviewdulichcotam #Hanhtrinhvungcao #Duongvenha #Ha

223305
Càng nhìn càng thấy bâng khuâng
Có gì vương vấn rời chân chẳng đành…!! ^^
#Reviewdulichcotam
#Hanhtrinhvungcao
#Duongvenha
#HaGiang #DocThamMa

À ra Thế