Central World ngày chủ Nhật. Khá là vắng vẻ

230243
Central World ngày chủ Nhật. Khá là vắng vẻ.
À ra Thế