Chàng trao em ánh mắt thương nhớ, Em trao chàng đôi ba vần thơ 🌸 Ảnh: Thảo Duyên - 🌸 Ngày Của Nắng Coffee: 14 Gio An, P.5, Đ

230019
Chàng trao em ánh mắt thương nhớ,
Em trao chàng đôi ba vần thơ :cherry_blossom:
Ảnh: Thảo Duyên
———-
:cherry_blossom: Ngày Của Nắng Coffee: 14 Gio An, P.5, Đà Lạt
#dalatoi

À ra Thế