Chào cả nhà, con sinh vào lúc 7h30'. Mọi người hãy chúc mừng con đi ạ!❤❤❤

220968
Chào cả nhà, con sinh vào lúc 7h30′. Mọi người hãy chúc mừng con đi ạ!:heart::heart::heart:


À ra Thế