Chào cả nhà, em tính đi Phú Quốc ngày 2-4/1/2021, Anh chị có pas combo khách sạn thì ib em với nhé, ngày lễ ở Phú Quốc có bị đôn

171027
Chào cả nhà, em tính đi Phú Quốc ngày 2-4/1/2021, Anh chị có pas combo khách sạn thì ib em với nhé, ngày lễ ở Phú Quốc có bị đông quá không cả nhà^^


À ra Thế