Chào em , anh đứng đây từ 5 giờ sáng 🥰 Gửi tuổi thanh xuân vào những chuyến đi . Đà Lạt trông như tiên cảnh thật sự đây nè 😍 Mì

218492
Chào em , anh đứng đây từ 5 giờ sáng :smiling_face_with_three_hearts:
Gửi tuổi thanh xuân vào những chuyến đi . Đà Lạt trông như tiên cảnh thật sự đây nè :heart_eyes:
Mình đã săn mây thành công , còn các bạn thì sao :cloud::cloud::cloud:
#ghiendalat #dalattrip #dalattravel #checkindalat :heart:
#Sanmaydalat #Sanmay #Dalat

À ra Thế