Chào mọi người, cho e hỏi vinperl resort & gold hay vinoasis, bên khu nào đẹp hơn ạ

171526
Chào mọi người, cho e hỏi vinperl resort & gold hay vinoasis, bên khu nào đẹp hơn ạ.

À ra Thế