Chech in tại Minh Châu - Quảng Ninh mọi người ạ. Tất cả còn rất thiên nhiên và hoang sơ. Đi theo đoàn 4-6 người để có thể thuê t

180835
Chech in tại Minh Châu – Quảng Ninh mọi người ạ. Tất cả còn rất thiên nhiên và hoang sơ. Đi theo đoàn 4-6 người để có thể thuê thuyền câu mực để giảm chi phí nhá….
_____________
#review
#checkinQuangNinh

À ra Thế