Chị 96 em 01 sắp 2 năm rùi, lên đà lạt mấy lần r chưa dính lời nguyền 🤣 giận nhau mà lên đà lạt là hết ngayyyyyyy

161288

Chị 96 em 01 sắp 2 năm rùi, lên đà lạt mấy lần r chưa dính lời nguyền :rofl: giận nhau mà lên đà lạt là hết ngayyyyyyy


À ra Thế