Chỉ cần photo có tâm thì khoảnh khắc nào cũng đáng được lưu lại hết 🥰 📸: Việt Dũng Thanh Tâm #GhiềnĐàLạt

203674
Chỉ cần photo có tâm thì khoảnh khắc nào cũng đáng được lưu lại hết :smiling_face_with_three_hearts:
:camera_flash:: Việt Dũng Thanh Tâm
#GhiềnĐàLạt


À ra Thế