Chợ đêm đà lạt lúc này! 📸 Byme #ghiendalat Chỉ đóng cửa chợ đêm, các khu du lịch và quán cafe vẫn mở cửa bình thường! Mọi ng r

231787
Chợ đêm đà lạt lúc này!!!
:camera_flash: Byme
#ghiendalat
Chỉ đóng cửa chợ đêm, các khu du lịch và quán cafe vẫn mở cửa bình thường! Mọi ng ra đường nhớ đeo khẩu trang nha !

À ra Thế