Cho e hỏi ở bắc ninh có quán phở gan cháy nào bán trưa ko ạ?

173564
Cho e hỏi ở bắc ninh có quán phở gan cháy nào bán trưa ko ạ?

À ra Thế