Cho e khoe thành quả của e về việc trồng rau trên sân thượng với nhé. Ham lắm các bác ạ. E trồng đc hơn hai luống. Giờ tiếp tục

230074
Cho e khoe thành quả của e về việc trồng rau trên sân thượng với nhé. Ham lắm các bác ạ. E trồng đc hơn hai luống. Giờ tiếp tục kéo đất để trồng tiếp ạ


À ra Thế