Cho Em hỏi muốn diệt ốc sên nhỏ này thì làm sao ah? Ngày càng nhiều. Em cảm ơn!

227319
Cho Em hỏi muốn diệt ốc sên nhỏ này thì làm sao ah? Ngày càng nhiều. Em cảm ơn!


À ra Thế