Cho mình hỏi, chỗ nào ở BN có gà hầm?

264139
Cho mình hỏi, chỗ nào ở BN có gà hầm?


À ra Thế