Cho mình hỏi chút ạ, địa điểm săn mây này là ở đoạn nào ạ?

171356
Cho mình hỏi chút ạ, địa điểm săn mây này là ở đoạn nào ạ?
À ra Thế