Cho mình hỏi lên Bắc Hà tù Hn ntn là tiện nhất ah? Có bạn nào có kinh nghiệm có mình với !Cả phòng ks nữa ah? minh cảm ơn!

205379
Cho mình hỏi lên Bắc Hà tù Hn ntn là tiện nhất ah? Có bạn nào có kinh nghiệm có mình với !Cả phòng ks nữa ah? minh cảm ơn !


À ra Thế