Cho mình hỏi thời tiết tam đảo hôm nay ngà mai với ạ 😂

223592
Cho mình hỏi thời tiết tam đảo hôm nay ngà mai với ạ :joy:


À ra Thế