Cho mình xin lỗi vì hôm qua đăng clip dìm bạn ăn, xin lỗi vậy được chưa :)) #baolauchiatay

178948
Cho mình xin lỗi vì hôm qua đăng clip dìm bạn ăn, xin lỗi vậy được chưa :))
#baolauchiatay


À ra Thế