Cho tau về đi Hem ăn cơm chó nữa đâu

237634
Cho tau về đi
Hem ăn cơm chó nữa đâu

À ra Thế