Chồng mình là 1 người ngoại tình, mỗi lần mình phát hiện ra thì nó lại đưa ra những cái lí do mình phải ngán ngẩm... Thật sự mìn

168515

Chồng mình là 1 người ngoại tình, mỗi lần mình phát hiện ra thì nó lại đưa ra những cái lí do mình phải ngán ngẩm…
Thật sự mình cũng muốn làm thủ tục li hôn, nhưng vì nghĩ đến con mà phải âm thầm chịu đựng.

Đúng là đàn ông văn vở đủ điều :slightly_frowning_face:


À ra Thế