CHỦ NHẬT TẨM BỔ NHẮN EM GIAO 👉🏻70,000₫(có rau+ muối tắc🥬) 👉🏻Mì 5,000₫🍲🍲 Giaoo tận nơi🏡dễ ăn, bổ, tốt sức khoẻ

214883
CHỦ NHẬT TẨM BỔ NHẮN EM GIAO
:point_right:t2:70,000₫(có rau+ muối tắc​:leafy_green:)
:point_right:t2:Mì 5,000₫:stew::stew:
Giaoo tận nơi🏡dễ ăn, bổ, tốt sức khoẻ


À ra Thế