Chú ý ; Anh chỉ

224809
Chú ý ; Anh chỉ làm một lần duy nhất :grimacing::grimacing:
À ra Thế