Chúng ta đã dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy ❤️ Đi hết nửa Châu Âu giữa lòng sapa ...! Dchi : Ngõ 88 Điện Biên

219034
Chúng ta đã dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy :heart:
Đi hết nửa Châu Âu giữa lòng sapa …!
Dchi : Ngõ 88 Điện Biên Phủ , Sapa , Lào Cai
#Sapa_review_tattantat
#Sapastory

À ra Thế