Chuyện kể là, đặt mua giống nho móng tay đen về trồng. Sau bao ngày ngóng trông mòn mỏi, em ấy lớn nhanh như thổi, nhưng toàn ra

233806
Chuyện kể là, đặt mua giống nho móng tay đen về trồng. Sau bao ngày ngóng trông mòn mỏi, em ấy lớn nhanh như thổi, nhưng toàn ra lá. Mãi mới ra được vài đùm quả, chỉ có điều cái mình mong đợi và thực tế là 2 đường thẳng song song :sweat_smile:. Khi nếm thử thì ôi thôi, ăn nho mà tui tưởng đang ăn chanh. Chua lét như cuộc đời của tui vậy :sneezing_face::joy:

À ra Thế