Ck câu dính mấy con này bự quá không biết làm gì ăn cho ngon đây cả nhà mình, ☺

197029
ck câu dính mấy con này bự quá không biết làm gì ăn cho ngon đây cả nhà mình, :relaxed:
À ra Thế