Có ai cần hạt hoa nữa k ạ mình hái 1 lần r gởi mng luôn nè.cây sắp lão cũng fai dỡ bỏ r.bỏ hạt phí quá chia sẻ để mng trồng.ai c

241316
Có ai cần hạt hoa nữa k ạ mình hái 1 lần r gởi mng luôn nè.cây sắp lão cũng fai dỡ bỏ r.bỏ hạt phí quá chia sẻ để mng trồng.ai cần chủ động ib mình nha​:relaxed::relaxed::relaxed::relaxed::relaxed:À ra Thế