Có ai có cách nào hay để trị bọn sâu ăn cải ko ạ. Mình dùng nước 2 sôi 3 lạnh tưới giống trên YouTube mà ko hề hấn gì tới bọn nó

204202
Có ai có cách nào hay để trị bọn sâu ăn cải ko ạ. Mình dùng nước 2 sôi 3 lạnh tưới giống trên YouTube mà ko hề hấn gì tới bọn nó😭


À ra Thế