Có ai có cảm giác bị Ghiền Đà Lạt giống mình hông dạ 😂😂😂 Mà đi một lần up hình cả tháng chưa hết 🤣🤣 #GhienDaLat

175610
Có ai có cảm giác bị Ghiền Đà Lạt giống mình hông dạ :joy::joy::joy:
Mà đi một lần up hình cả tháng chưa hết :rofl::rofl:
#GhienDaLat

À ra Thế