Có ai đồng cảnh không . Đi Đà lạt dc 3 lần đều đi xe máy , lần nago cũng đi chung thằng gần nhà . Mà bây giờ nó đã 2 zk và 2 c

203489
Có ai đồng cảnh không .
Đi Đà lạt dc 3 lần đều đi xe máy , lần nago cũng đi chung thằng gần nhà .
Mà bây giờ nó đã 2 zk và 2 con luôn rồi .
Còn mình thì ờ ờ ( độc thân ) :expressionless::expressionless::expressionless:


À ra Thế