Có ai ghiền như em không làm về 21h30 gom đồ 10h30 lên xe sáng mốt 8h về chiều đi làm. 1 ngày thôi cũng đỡ vã cho cái cơn ghiền

167488

Có ai ghiền như em không làm về 21h30 gom đồ 10h30 lên xe sáng mốt 8h về chiều đi làm. 1 ngày thôi cũng đỡ vã cho cái cơn ghiền rồi
#ghiềnĐàLạt


À ra Thế